Expériences de traduction ...
Blog de Michel Politis, Professeur au Département de Langues Étrangères, de Traduction et d'Interprétation de l'Université ionienne (Corfou - Grèce)

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010

«Γιγάντιο άλμα» η απευθείας μετατροπή δερματικών κυττάρων σε νευρώνες

Για πρώτη φορά ερευνητές κατάφεραν να μετατρέψουν δερματικά κύτταρα σε λειτουργικούς νευρώνες χωρίς να χρησιμοποιήσουν φυσικά ή τεχνητά βλαστικά κύτταρα. Θεωρούν πως πρόκειται για ένα «γιγάντιο άλμα» που τους φέρνει πιο κοντά στη δυνατότητα καλλιέργειες οποιουδήποτε ιστού.


Συνέχεια στο http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1099839&lngDtrID=252

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες κοινού ελληνογαλλικού ΠΜΣ

Στον δικτυακό τόπο του κοινού ελληνογαλλικού ΠΜΣ "Επιστήμες της Μετάφρασης - Μεταφρασιολογία και Γνωσιακές Επιστήμες" αναρτήθηκε πίνακας στον οποίο έχουν καταχωρηθεί όλες οι Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες που έχουν εκπονηθεί και υποστηριχθεί μέχρι σήμερα.
Σύμφωνα με τον Kανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος, οι ΜΔΕ εκπονούνται είτε στην Ελληνική συνοδευόμενες από περίληψη στη Γαλλική, είτε στη Γαλλική συνοδευόμενες από περίληψη στην Ελληνική.
Η υποστήριξη γίνεται είτε στην Κέρκυρα είτε στην Caen ενώπιον μικτής ελληνογαλλικής επιτροπής καθηγητών του ΤΞΓΜΔ του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου της Caen.


Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2010

Ο André Clas επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Alicante της Ισπανίας

Στις 28 Ιανουαρίου 2010 το Πανεπιστήμιο Alicante θα απονείμει στον ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ André Clas την τιμητική διάκριση του επιτίμου διδάκτορα.

Ο André Clas έχει συνδέσει το όνομά του με το επιστημονικό περιοδικό μεταφρασιολογίας ΜΕΤΑ, του οποίου υπήρξε διευθυντής από το 1967 έως το 2008. Επίσης, υπήρξε εμπνευστής της δίγλωσσης βάσης ορολογίας του Καναδά TERMIUM.

Ο André Clas έχει επίσης συνδέσει το όνομά του με το ΤΞΓΜΔ και το κοινό ελληνογαλλικό ΠΜΣ "Επιστήμες της Μετάφρασης - Μεταφρασιολογία και Γνωσιακές Επιστήμες", καθώς ήταν ο εμπνευστής του διεθνούς συνεδρίου "Μεταφρασιολογία: μια γνωσιακή επιστήμη", το οποίο διεξήχθη στην Κέρκυρα τον Απρίλιο του 2006. Τα Πρακτικά αυτού του συνεδρίου δημοσιεύθηκαν με δική του πρωτοβουλία στο τεύχος 52-1/2007 του περιοδικού ΜΕΤΑ.

Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2010

Νομικό πλαίσιο για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη

Ο θεσμός της διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη (cotutelle de thèse) προβλέπεται στο άρθρο 10 του νόμου 3685/2008. Συγκεκριμένα:

"β) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής μπορούν να συνεργάζονται με αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής για την οργάνωση και λειτουργία κοινών Π.Μ.Σ. για χορήγηση Μ.Δ.Ε. Για τα κοινά αυτά Π.Μ.Σ. καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) μεταξύ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, στο οποίο καθορίζονται το αντικείμενο του προγράμματος, η διάρκεια της συνεργασίας, οι πηγές χρηματοδότησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, η μετακίνηση του διδακτικού προσωπικού ή των φοιτητών, η χορήγηση ενιαίου τίτλου ή χωριστού τίτλου από κάθε ίδρυμα, ο τύπος του χορηγούμενου τίτλου, η συγκρότηση συντονιστικού οργάνου με αρμοδιότητες αντίστοιχες αυτών της ειδικής διατμηματικής επιτροπής των διιδρυματικών προγραμμάτων της ημεδαπής, η γλώσσα ή οι γλώσσες διδασκαλίας ή συγγραφής και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο της νομοθεσίας που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές κάθε συνεργαζόμενης χώρας. Τα ανωτέρω για το Ε.Π.Σ. ισχύουν και στην περίπτωση συνεργασίας για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. Με το Ε.Π.Σ. μπορούν να ορίζονται πλην των άλλων και τα επιστημονικά πεδία των διδακτορικών διατριβών

γ) Τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής μπορούν να συνεργάζονται με αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη.

δ) Το Ε.Π.Σ. καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα, εγκρίνεται από τις Σ.Ε.Σ. αυτών και υποβάλλεται από τα Ελληνικά Ιδρύματα στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση υπουργικής απόφασης, με την οποία γίνεται η τελική έγκριση του προγράμματος, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.

ε) Στις περιπτώσεις εκπόνησης διδακτορικής διατριβής ορίζεται ένας επιβλέπων από κάθε συνεργαζόμενο ίδρυμα. Οι συνεπιβλέποντες συμμετέχουν στην προβλεπόμενη τριμελή συμβουλευτική επιτροπή. Τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής αναλαμβάνει ένα εκ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, που ορίζεται στο Ε.Π.Σ. Η διαδικασία εκπόνησης της διατριβής γίνεται με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη νομοθεσία της χώρας, το ίδρυμα της οποίας έχει τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη. Στο ίδρυμα αυτό γίνεται και η τελική κρίση της διατριβής του υποψηφίου από την επταμελή εξεταστική επιτροπή του νόμου αυτού για την ελληνική πλευρά, ή την αντίστοιχη επιτροπή του ιδρύματος της αλλοδαπής, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι συνεπιβλέποντες. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μπορεί να συμμετέχουν εκτός από τους συνεπιβλέποντες της αλλοδαπής και ένα ή περισσότερα μέλη Δ.Ε.Π. που ορίζονται από το συνεργαζόμενο ίδρυμα της αλλοδαπής, εφόσον αυτό προβλέπεται στο Ε.Π.Σ. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να χορηγείται ενιαίο διδακτορικό δίπλωμα, στο οποίο γίνεται μνεία των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων ή χωριστό διδακτορικό δίπλωμα για τους υποψηφίους κάθε χώρας, στο οποίο όμως γίνεται μνεία των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο Ε.Π.Σ.


στ) Μ.Δ.Ε. και Δ.Δ. που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής θεωρούνται αυτοδικαίως ως ισότιμα με τα χορηγούμενα από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα, στα οποία λειτουργούν τα κοινά Π.Μ.Σ.".