Expériences de traduction ...
Blog de Michel Politis, Professeur au Département de Langues Étrangères, de Traduction et d'Interprétation de l'Université ionienne (Corfou - Grèce)

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Προκήρυξη: Μεταφράσεις για την Ελληνική Μονάδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου «ΕΥΡΥΔΙΚΗ»

 
 
Η Ελληνική Μονάδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου «ΕΥΡΥΔΙΚΗ», στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων με τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτους 2016 (απόφαση χρηματοδότησης αρ. 2016-0138/001-001), υποχρεούται να προβεί στις κάτωθι μεταφράσεις: 
 
1) από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα των μελετών με τους ακόλουθους τίτλους: 
α) Comparative Overview on Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2015/16 
β) Languages in Secondary Education: An Overview of National Tests in Europe 2014/15 
γ) Entrepreneurship Education 
 
2) από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα αποσπασμάτων από την Eurypedia (η υπηρεσία μας βρίσκεται στη διαδικασία επικαιροποίησης των κειμένων). 
 
Το ανώτατο συνολικό ύψος του προϋπολογισμού που διατίθεται για τις ως άνω υπηρεσίες μετάφρασης ανέρχεται στο ποσό των €17.559,99, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ειδικότερα, το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού για την εργασία (1α) αντιστοιχεί σε €1.200,00, το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού για την εργασία (1β) αντιστοιχεί σε €2.533,33, το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού για την εργασία (1γ) αντιστοιχεί σε €9.333,33, και το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού για την εργασία (2) αντιστοιχεί σε €4.493,33. Η δαπάνη της παρεχόμενης υπηρεσίας θα καλυφθεί κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της ως άνω αναφερόμενης απόφασης χρηματοδότησης αρ. 2016-0138/001-001 και κατά 25% από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έτους 2016 (Φ.19-110, ΚΑΕ 0873). Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων. Ύστερα από τα ανωτέρω, η υπηρεσία μας καλεί τους προσκληθέντες και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο να μας υποβάλλει προσφορά είτε για το σύνολο των εργασιών (1α,β,γ και 2) είτε για μια εκ των δυο. Προσφορά η οποία θα δίνεται για μέρος εργασίας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που θα υπερβαίνουν τα ανώτατα ύψη προϋπολογισθέντων δαπανών. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται με την συμπλήρωση του συνημμένου ΠΙΝΑΚΑ της παρούσας πρόσκλησης τον οποίο ο ενδιαφερόμενος οφείλει να συμπληρώσει και να υποβάλει.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές στο Πρωτόκολλο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., (Αν. Παπανδρέου 37, Τ.Κ.15180, Μαρούσι, Ισόγειο, γραφείο 0103) με την ένδειξη, εξωτερικά, στο φάκελο: Προς τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, γραφείο 2152, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ, λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικούς όρους που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Στο φάκελο της προσφοράς κάθε υποψήφιου θα επισυνάπτονται εκτός από τα δείγματα μετάφρασης, ένα βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικούς όρους. Επίσης στο φάκελο θα αναφέρεται για ποια/ποιες εργασία/εργασίες κατατίθεται προσφορά. Οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. και 16PROC004266448 2016-04-21 να λάβουν αριθμό εισερχομένου από το Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., μέχρι την 6η Μαίου 14:00 μ.μ. 
Οι εκπρόθεσμες προσφορές δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την 6η Μαϊου 
Το έργο θα ανατεθεί στον ανάδοχο (ή στους αναδόχους) με τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικούς όρους και τα δείγματα μετάφρασης κάθε υποψήφιου, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Υπηρεσίας. Η πληρωμή για την παροχή του έργου των μεταφράσεων θα πραγματοποιείται μετά την οριστική παραλαβή των παραδοτέων που έχει αναλάβει να μεταφράσει ο ανάδοχος από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα βεβαιώσει ότι η μετάφραση είναι υψηλής ποιότητας, πιστή, ακριβής και αντιστοιχεί στο αγγλικό και ελληνικό κείμενο αντίστοιχα. Το ύψος της πληρωμής θα διαμορφώνεται αναλόγως του μεγέθους των κειμένων ή κατόπιν συμφωνίας με τον ανάδοχο, βάσει της οικονομικής του προσφοράς. Η παρούσα πρόσκληση βρίσκεται δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr (κατηγορία: διαγωνισμοί έργων/συμβάσεις) καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στην ηλεκτρονική Διεύθυνση www.eprocurement.gov.gr της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2103443443, 3443175 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο eurydice@minedu.gov.gr.

Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

Διεθνές συνέδριο: XIII CONGRESO INTERNACIONAL TRADUCCIÓN, TEXTO E INTERFERENCIAS: “LEXICOLOGÍA, TRADUCCIÓN Y DICCIONARIOS” (HOMENAJE AL PROFESOR REINHOLD WERNER), Universidad de Cantabria (Santander) 6, 7 y 8 de octubre de 2016

XIII CONGRESO INTERNACIONAL TRADUCCIÓN, 
TEXTO E INTERFERENCIAS:

“LEXICOLOGÍA, TRADUCCIÓN Y DICCIONARIOS” 
 (HOMENAJE AL PROFESOR REINHOLD WERNER)

Universidad de Cantabria (Santander)
6, 7 y 8 de octubre de 2016 


INFORMACIÓN GENERAL

 

El XIII Congreso Internacional de Traducción, Texto e Interferencias: "Lexicología, Traducción y Diccionarios", concebido en homenaje al recientemente fallecido Profesor Reinhold Werner de la Universidad de Augsburgo, pretende ser en el año 2016 un foro relevante del mundo de los Estudios de Traducción. La convocatoria de este XIII Congreso está abierta a la comunidad científica en general, así como a los especialistas que desarrollen su investigación en el campo de la Lexicología y de los estudios de Traducción. El tema central del Congreso concede prioridad a los trabajos que versen sobre Lexicología, Traducción y elaboración de diccionarios; de cualquier modo, estos temas no excluyen cualquier otro tipo de trabajos en estas áreas de estudios.


RELACIÓN DE CONGRESOS CELEBRADOS

 I Simposio Internacional Traducción, Texto e Interferencias (Córdoba, 17-19 de abril de 2002)

 • II Simposio Internacional Traducción, Texto e Interferencias: "La investigación y la práctica profesional de la traducción y la interpretación en los albores del siglo XX", (Málaga, 22-24 de octubre de 2003)
 • III Simposio Internacional Traducción, Texto e Interferencias: "Traducción, cultura e inmigración" (Almería, 24-26 de noviembre de 2004)
 • IV Simposio Internacional Traducción, Texto e Interferencias: "El español, lengua de cultura, lengua de traducción" (Almagro-Ciudad Real, 19-21 de octubre de 2005)
 • V Congreso Internacional Traducción, Texto e Interferencias: "Traducción y mediación cultural en homenaje a Eugene A. Nida" (Córdoba, 13-15 de diciembre de 2006)
 • VIe Congrès International de Traduction, Texte et Interférences: «L'enseignement de la Traduction et de L'Interprétation dans l'Espace Européen Supérieur (EEES)»,(Bruxelles, 14-18 de février, 2008)
 • VII Congreso Internacional Traducción, Texto e Interferencias (Sevilla -Hispalense-, 13-15 de mayo de 2010)
 • VIII International Conference Translation, Text and Interferences (Krakow -Poland-, June 30-July 1 & 2, 2011)
 • IX Congreso Internacional Traducción, Texto e Interferencias: "La traducción en las dos orillas: España e Hispanoamérica" (Trujillo -Cáceres-, 20-22 de junio de 2012)
 • X Congreso Internacional Traducción, Texto e Interferencias: "Procesos interlinguales, lenguas de cultura internacionales y contextos interculturales"(Augsburgo -Alemania-, 4-6 de septiembre de 2013.)
 • XI Congreso Internacional Traducción, Texto e Interferencias: "La teoría y la práctica de la traducción: traducciones y traductores" (Baeza -UNIA-, 22-24 de julio de 2014)
 • XII Congreso Internacional Traducción, Texto e Interferencias: "La traducción humanístico-literaria y otras modalidades de traducción especializada" (Trujillo y Cáceres, 7-9 de mayo de 2015)

SECCIONES

 

Las contribuciones presentadas versarán sobre cualquiera de los siguientes apartados:

 


 • Lexicología, Lexicografía y Terminología

 • Diccionarios, Tesauros y Glosarios

 • Teoría e Historia de la Traducción

 • Traducción humanístico-literaria

 • Traducción científico-técnica

 • Traducción jurídico-económica

 • Traducción bio-sanitaria

 • Traducción audiovisual

 • Localización

 • Didáctica de la Traducción

 • Herramientas auxiliares para la Traducción

 • Interpretación en todas sus modalidades


 • PLAZOS DE INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE RESÚMENES

   

  La fecha límite para la presentación de los resúmenes finalizará el 15 de septiembre de 2016, debiendo estos ajustarse a las normas de presentación que pueden consultarse en el siguiente enlace:

  Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

  SummerTrans VII: "Quality and Competence in Translation", 11 – 20 July 2016, University of Innsbruck  SummerTrans VII: Quality and Competence in Translation
  11 – 20 July 2016, University of Innsbruck

  True to the motto „Translation Studies Meet Translation Practice”, SummerTrans VII aims to advance participants’ theoretical knowledge of and practical skills in translation and interpreting. The varied programme consists of thirteen courses taught by internationally renowned experts in the fields of: machine translation, specialised translation and terminology management, computer-aided translation, pre- and post-editing, dubbing and subtitling, literary translation, localisation, translation project management, as well as interpreting in times of English as a lingua franca. In addition, a PhD school will take place as a discussion forum for aspiring translation scholars.
  Besides thematic courses, the daily social programme offers readings with international authors and their translators, presentations of leading CAT tools, expert talks and presentations, as well as excursions to the mountains, guided city tours and cultural activities.

  Further information and registration: translation.uibk.ac.at/summertrans