Expériences de traduction ...
Blog de Michel Politis, Professeur au Département de Langues Étrangères, de Traduction et d'Interprétation de l'Université ionienne (Corfou - Grèce)

Κυριακή, 15 Μαρτίου 2015

Ο Νόμος ΡΗ/1865 νομοτέλεια της Ιστορίας; Μιχάλη Πολίτη


Ο Νόμος ΡΗ/1865 νομοτέλεια της Ιστορίας;

Μιχάλη Πολίτη
Αναπληρωτή Καθηγητή
Μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος
του Ιονίου ΠανεπιστημίουΜε αγωνία παρακολουθώ, ως Κερκυραίος και ως διδάσκων, τα τεκταινόμενα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Χωρίς καμία απολύτως επιστημονική τεκμηρίωση, χωρίς σεβασμό στη νομιμότητα, η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου αποφάσισε να θυσιάσει στον βωμό της λιτότητας ένα από τα έξι τμήματά του, παρασύροντας στον ολισθηρό αυτό δρόμο και το Συμβούλιο Ιδρύματος. Όλοι όμως γνωρίζουμε ότι από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να αφαιρούμε από το σώμα μας κομμάτια από τη σάρκα μας, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση.
Τι συνέβη;
Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου, αγνοώντας επιδεικτικά το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) και μη λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, υφάρπαξε από το σχέδιο προϋπολογισμού την πίστωση του κωδικού 4121στ που προορίζονταν για τη χρηματοδότηση της άσκησης των φοιτητών του ΤΞΓΜΔ σε πανεπιστήμια της αλλοδαπής και το διαμοίρασε σε άλλους κωδικούς! Ουσιαστικά καταργεί το ένα από τα οκτώ εξάμηνα σπουδών του ΤΞΓΜΔ, καταστρατηγώντας την κείμενη νομοθεσία, η οποία θεσπίζει με νόμο του 1985 και με υπουργική απόφαση του 1988 άσκηση των φοιτητών του ΤΞΓΜΔ σε πανεπιστήμια της αλλοδαπής. Σημειώνουμε ότι με βάση την υπουργική απόφαση του 1988, η άσκηση αυτή βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιονίου Πανεπιστημίου, και ότι με βάση την κείμενη νομοθεσία, η αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών παραμένει αρμοδιότητα της Συνέλευσης του καθ' ύλην αρμοδίου τμήματος. Επομένως, η απόφαση της Συγκλήτου πάσχει από νομική άποψη. Επειδή καμία Σύγκλητος δεν έχει δικαίωμα να παρακάμπτει την κείμενη νομοθεσία κι επειδή το Υπουργείο Παιδείας προβαίνει στον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών του, απέστειλα από την πρώτη στιγμή έγγραφη αναφορά στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας ζητώντας τους να προβούν σε ενδελεχή έλεγχο νομιμότητας του κωδικού 4121στ κι εφόσον διαπιστώσουν ότι πράγματι δεν έχει τηρηθεί η κείμενη νομοθεσία, να αναπέμψουν τον προϋπολογισμό στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Αυτή η ενέργεια θα προσφέρει τη δυνατότητα στους ιθύνοντες του Πανεπιστημίου να βρουν μια συναινετική λύση, αξιοποιώντας τη δυναμική που έχει διαμορφωθεί στην τοπική κοινωνία υπέρ της διατήρησης της άσκησης των φοιτητών του ΤΞΓΜΔ σε πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
Η ανωτέρω απόφαση δεν έπεσε ως κεραμίδα στα κεφάλια μας. Η «γκρίνια» είχε αρχίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θυμάμαι, όταν ήμουν μέλος της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου την περίοδο 2006-2010 τις κατ' επανάληψη βολές του συναδέλφου κ. Χάρη Ξανθουδάκη, επίσης συγκλητικού, κατά της άσκησης των φοιτητών του ΤΞΓΜΔ σε πανεπιστήμια της αλλοδαπής και τις αντιπαραθέσεις μας όσον αφορά στη σκοπιμότητα ύπαρξης αυτής της άσκησης. Μάταια του έλεγα ότι η άσκηση βασίζεται στην κείμενη νομοθεσία και ότι, βάσει της ίδιας νομοθεσίας, η όποια τροποποίηση του προγράμματος σπουδών ενός τμήματος είναι αρμοδιότητα της Γενικής του Συνέλευσης.
Ποιες, όμως, θα είναι οι επιπτώσεις από αυτήν την απόφαση;
Εάν υποθέσουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, παρακάμψει την κείμενη νομοθεσία και εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του Ιονίου Πανεπιστημίου, τότε οι φοιτητές του ΤΞΓΜΔ δεν θα μπορέσουν να αποφοιτήσουν, καθώς θα τους λείπουν 21 διδακτικές μονάδες. Σ' αυτούς δεν θα περιλαμβάνονται μόνο οι φοιτητές του 2012, αλλά και όσοι εκ των παλαιοτέρων ετών δεν έχουν πραγματοποιήσει αυτή την άσκηση. Υποθέτω ότι όλοι μπορούν μπορούν να φανταστούν τι πρόκειται να ακολουθήσει.
Καταρχάς όσοι έχουν έννομο συμφέρον θα στραφούν κατά του Ιονίου Πανεπιστημίου. Εφόσον δικαιωθούν, τότε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα κληθεί να καταβάλει τις αποζημιώσεις που θα προβλέπουν οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις. Η οικονομική επιβάρυνση για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα είναι δυσβάστακτη και ο διασυρμός του ανεξέλεγκτος.
Δεύτερον, η συνακόλουθη υποβάθμιση των σπουδών του ΤΞΓΜΔ θα στρέψει άριστους αποφοίτους των λυκείων της χώρας προς άλλα ανταγωνιστικά τμήματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και θα στερήσει από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ένα από τα σημαντικότερα συγκριτικά του πλεονεκτήματα.
Ο συνδυασμός αυτών δύο παραγόντων θα προκαλέσει αποδυνάμωση του Ιονίου Πανεπιστημίου και θα το καταστήσει εύκολη λεία αυτών που επιθυμούν να το μεταφέρουν εκτός Κερκύρας. Ποιος δεν θυμάται την πρόταση του Τμήματος Ιστορίας για μεταφορά του στην Πάτρα; Όσοι μάλιστα γνωρίζουν την ιστορία αυτού του τόπου, γνωρίζουν ότι η υποχρηματοδότηση της Ιονίου Ακαδημίας και η αφαίμαξη του διδακτικού της προσωπικού με σκοπό να στελεχωθεί το Πανεπιστήμιο Αθηνών, οδήγησαν στην έγκριση του Νόμου ΡΗ/1865, ο οποίος προέβλεπε το κλείσιμο της Ιονίου Ακαδημίας. Δεν θέλω να πιστεύω ότι ο Νόμος ΡΗ/1865 αποτελεί νομοτέλεια της Ιστορίας!
Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΗΜΕΡΑ (14-3-2015)

Δεν υπάρχουν σχόλια: